Posting! - 2018 כבר כאן: צפו בחגיגות מכל העולם http://posting.co.il/story.php?title=2018-kbr-k%D7%90%D7%9F-cpw-bhgygwt-mkl-h%D7%A2wl%D7%9D אחרי אוסטרליה, יפן ותאילנד, הגיע גם תורה של ישראל לקבל את פניה של שנת 2018. בהמשך הלילה צפויות להתחיל החגיגות גם באירופה ובארה"ב - שנמצאת תחת גל קור עז. כך נראו החגיגות מסביב לעולם בעוד זמן קצר תסתיים באופן רשמי גם בישראל שנת 2017 - ואלפים בכל הארץ יציינו את תחילתה של שנת 2018. משעות הצהריים שעון ישראל, אז קיבלו באוסטרליה את השנה החדשה, ועד מחר בשעות הבוקר, תלך ותיכנס השנה החדשה בכל ח... Mon, 01 Jan 2018 01:18:11 CET he